Algemene voorwaarden: kun je aansprakelijkheid voor schade uitsluiten?

Dat hangt er vanaf…

Een bepaling waarin je aansprakelijkheid voor schade in algemene voorwaarden uitsluit, wordt ook wel een zogenaamd exoneratiebeding genoemd. De vraag of je als ondernemer zo’n exoneratiebeding in algemene voorwaarden kunt opnemen hangt met name af van de vraag wie je klant is.  

Je klanten zin consumenten

Zijn je klanten voornamelijk consumenten? Dan geldt als hoofdregel dat het uitsluiten van aansprakelijkheid voor schade niet mag, tenzij het ‘rechtvaardig’ is. Van belang hierbij is onder andere in welke mate de aansprakelijkheid wordt uitgesloten, wat de belangen van beide partijen zijn en of je je voor een bepaald risico kunt verzekeren (zowel de consument als de ondernemer). In de praktijk blijkt echter dat een beroep op uitsluiting van aansprakelijkheid in overeenkomsten met consumenten zelden slaagt.  

De reden dat je aansprakelijkheid van schade tegenover consumenten bijna) niet mag uitsluiten of beperken is omdat de consument wordt gezien als ‘zwakkere partij’ tegenover de ‘sterkere’ ondernemer. De consument heeft volgens de wetgever extra bescherming nodig. 

Je klanten zijn ondernemers

Zijn je klanten ondernemers? Dan is het gebruikelijk om een exoneratiebeding in algemene voorwaarden op te nemen en gelden de strenge regels voor consumenten niet. De partijen zijn immers allebei ondernemer en dus gelijkwaardig. Uiteraard zijn er wel grenzen in wat je kunt uitsluiten. Dit is het geval als de uitsluiting van aansprakelijkheid ‘in strijd is met de redelijkheid en billijkheid’. Hierbij kun je denken aan het uitsluiten van schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

Meestal is de aansprakelijkheid in algemene voorwaarden tussen ondernemers beperkt tot directe schade en is dit beperkt tot maximaal het bedrag dat je klant voor je dienst of product heeft betaald. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gederfde winst is vaak wel uitgesloten. Maar ook hier hangt het er vanaf wat voor soort onderneming je hebt en hoeveel risico je loopt op een schadeclaim.

 

Veel succes en mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit blog? Laat hieronder een berichtje achter of neem vrijblijvend contact met me op.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEESTER LEIJSTRA
Adriaan Coenenstraat 13
2584RE Den Haag
KVK: 59732199

 

CONTACTGEGEVENS 
Mariëlle Leijstra
06 - 4565 9217
info@meesterleijstra.nl

Copyright 2019 Meester Leijstra | algemene voorwaarden | privacyverklaring | ontwerp door Jan & Sien