Hoewel de Wet DBA in de ijskast is gezet, blijft er onduidelijkheid over de vraag wanneer je nou een zzp ‘er kunt inhuren, zonder dat je wordt aangemerkt als werkgever. Want het betalen van loonbelasting en sociale premies wil je juist niet als je met een zzp’er gaat samenwerken. In mijn vorige blog gaf ik aan dat minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) druk bezig is met het maken van een nieuwe wet die de Wet DBA moet vervangen. De bedoeling is dat het kabinet in drie stappen, in drie jaar tot nieuwe regels over het inhuren van personeel wil komen. Ik zet ze hier nog even op een rijtje:

Stap 1: Verduidelijking van de term ‘gezagsverhouding’

Deze eerste stap is al ingevoerd, namelijk op 1 januari 2019. De term ‘gezagsverhouding’ is uitgelegd in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. In dit blog lees je hier meer over.

Stap 2: Invoering van een webmodule om vooraf zekerheid te krijgen over de arbeidsrelatie met een zzp’er

Geplande invoering: 1 jan 2020

Stap 3: Uitzonderingsregels voor zelfstandigen met een laag tarief (bijvoorbeeld via een minimuminhuurtarief of opt-out voor hoog tarief)

Geplande invoering: 1 jan 2021

In mijn vorige blog ben ik ingegaan op de eerste stap ‘verduidelijking van de term ‘gezagsverhouding’. Vandaag leg ik uit wat de bedoeling is van stap 2: de invoering van de webmodule.

De opdrachtgeversverklaring en de webmodule

Na invoering van de Wet DBA was het de bedoeling dat de modelovereenkomsten vooraf duidelijkheid moesten geven over de vraag of er tussen partijen sprake was van een dienstbetrekking.  De Belastingdienst was degene die deze overeenkomsten moest beoordelen en dit bleek een behoorlijke uitdaging te zijn. Om die reden werkt het kabinet nu aan een zogenaamde ‘webmodule’ waarmee vooraf wordt bepaald of er sprake is van een dienstbetrekking of niet.

Dit gebeurt aan de hand van het online beantwoorden van een (flink) aantal vragen. Als na beantwoording van al deze vragen de conclusie luidt: ‘buiten dienstbetrekking’, dan ontvangt de opdrachtgever een zogenaamde ‘opdrachtgeversverklaring’.

Deze opdrachtgeversverklaring geeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald. Wel zo prettig!

Uiteraard is deze opdrachtgeversverklaring alleen geldig als de webmodule naar waarheid is ingevuld en er in de praktijk ook daadwerkelijk op die manier wordt gewerkt. Dit zie je ook terug bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een ‘gezagsverhouding’. Hoewel de afspraken die partijen hebben gemaakt een rol spelen, wordt er vooral gekeken naar de praktijk. Hoe vullen de partijen de overeenkomst nou echt in? Hoeveel vrijheid heeft de zzp’er en hoeveel zeggenschap heeft de opdrachtgever?

Als de webmodule niet de conclusie ‘buiten dienstbetrekking’ kan trekken, wordt er geen opdrachtgeversverklaring afgegeven. Uiteraard kan het dan nog steeds zo zijn dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, maar de je mist dan als opdrachtgever de vooraf gegeven zekerheid.

Overleg Belastingdienst

Overigens bestaat er nog wel de mogelijkheid voor jou als opdrachtgevers om gebruik te maken van het vooroverleg met de Belastingdienst. Op die manier kan je alsnog duidelijkheid krijgen. De uitwerking van de webmodule ligt op schema en de verwachting is dat deze eind 2019 klaar is.

Deze ‘webmodule’ is met name bedoeld voor opdrachtgevers die werken met zzp’ers die zich laten inhuren voor een uurtarief tussen de 18 en 75 euro. Voor zzp’ers die tarieven hanteren onder de 18 of boven de 75 euro gaan andere regels gelden. Hier kom ik in het volgende blog op terug!

Workshop

Ben jij een ondernemer die vaak zzp’ers inhuurt? Denk je er misschien over om iemand in loondienst aan te nemen, maar overzie je de juridische en financiële gevolgen niet?

AVG WorkshopKom dan op 14 maart of 11 april aanstaande naar de workshop van ZZP-er naar BV die ik samen geef met José Roeloffzen van Let’s talk about Cash!

We lopen dan de verschillende opties langs die je hebt om mensen in te zetten in je bedrijf èn we bespreken de mogelijkheden om je bedrijf om te zetten naar een BV.

Misschien ben je daar stiekem ook wel aan toe :-).

Aanmelden doe je hier.