Wet DBA in de ijskast

Hoewel de Wet DBA in de ijskast is gezet, blijft er onduidelijkheid over de vraag wanneer je nou een zzp ‘er kunt inhuren, zonder dat je wordt aangemerkt als werkgever. Want het betalen van loonbelasting en sociale premies wil je juist niet als je met een zzp’er gaat samenwerken. In mijn vorige twee blogs gaf ik aan dat minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) druk bezig is met het maken van een nieuwe wet die de Wet DBA moet vervangen. De bedoeling is dat het kabinet in drie stappen, in drie jaar tot nieuwe regels over het inhuren van personeel wil komen. Ik zet ze hier nog even op een rijtje:

Stap 1: Verduidelijking van de term ‘gezagsverhouding’

Deze eerste stap is al ingevoerd, namelijk op 1 januari 2019. De term ‘gezagsverhouding’ is uitgelegd in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. In dit blog lees je hier meer over.

Stap 2: Invoering van een webmodule om vooraf zekerheid te krijgen over de arbeidsrelatie met een zzp’er

Geplande invoering: 1 jan 2020

In dit blog leg ik uit wat de webmodule precies is.

Stap 3: Uitzonderingsregels voor zelfstandigen met een laag tarief en hoog tarief

Geplande invoering: 1 jan 2021

In dit laatste blog van deze serie ga ik in op de laatste stap: de uitzonderingsregels voor zelfstandigen met een laag of juist een hoog tarief.

Schijnzelfstandigheid

Het hele idee van de invoering van de Wet DBA was het aanpakken en voorkomen van schijnconstructies aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Je zag (en ziet) dit vooral terug in de thuiszorg, de bouw, post- en koeriersdiensten en landbouw. Om onder de verplichte werkgeverslaten en loondoorbetaling bij ziekte uit te komen, wordt geen arbeidscontract aan de ‘werkers’ aangeboden, maar zij kunnen zich inchrijven bij de KVK en zich laten in huren voor een (zeer laag) uurtarief. Gevolg voor deze schijnzelfstandigen is dat zij niet in staat zijn zich te verzekeren tegen ziekte en om geld opzij te zetten voor de opbouw van pensioen.

Om deze groep zelfstandigen meer bescherming te bieden is daarom in het regeerakkoord afgesproken  dat zelfstandigen die werken onder een bepaald minimumtarief niet als zelfstandige kunnen worden aangemerkt, maar als werknemer. Wat dit minimumtarief precies zal zijn is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk tussen de 15 en 18 euro per uur.

Hoog tarief: Opt-out

Daarnaast wordt er ook een uitzondering gemaakt voor zelfstandigen met een hoog uurtarief. De zogenaamde ‘opt-out’. Bij de opt-out verklaren de opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk dat ze wensen dat de opdrachtnemer niet als verzekerde voor de werknemersverzekeringen wordt beschouwd. Met andere woorden: dat de zelfstandige niet hoeft te worden gezien als werknemer, maar als zelfstandige. Daarmee is de opdrachtgever gevrijwaard van de werkgeverslasten óók als later zou blijken dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Het moet dan (vooralsnog) wel gaan om een minimumuurtarief van 75 euro, niet-reguliere werkzaamheden (dus de situatie dat opdrachtgever iemand inhuurt met een bepaalde expertise die zelf niet in hus is) en bij reguliere werkzaamheden zou de lengte van de opdracht niet langer dan een jaar mogen duren.

Over dit onderwerp is het laatste woord nog niet gezegd. Het is dus goed mogelijk dat er hier en daar nog wat wijzigingen gaan plaatsvinden. Uiteraard houd ik jullie hiervan op de hoogte!

 

Workshop

Werk jij veel met zzp-ers, en vraag je je af of het misschien  niet verstandiger is om mensen in loondienst te nemen? Is je bedrijf zo gegroeid de afgelopen tijd dat het misschien ook tijd is om je eenmanszaak om te zetten naar een BV?

Deze vragen komen aan bod tijdens de workshop Van ZZP-er naar BV die ik op 14 maart aanstaande geef samen met financieel specialist José Roeloffzen. Ben jij erbij?

AVG Workshop